Z listov čitateľov

K napísaniu príspevku do časopisu o mimoriadnom výskyte húseníc, ktoré značne poškodili pučiaci vinič a tak ohrozili budúcu úrodu hrozna, predovšetkým v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, ma inicioval fakt, že som nezaznamenal adekvátny prístup kompetentných orgánov k vysvetleniu a riešeniu tejto kalamitnej situácie. Nereagoval ani jeden z profesionálnych vinohradníckych a vinárskych zväzov a žiaľ, ani fytopatológovia z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Teda, odborný článok o výskyte húseníc som si prečítať nemohol, lebo som ho v žiadnom periodiku v tom období nenašiel. Denník Pravda a krátke šoty v televízii zaznamenali v podstate len výpovede pestovateľov viniča o výskyte škodcu v ich vinohradoch a o škodách, ktoré spôsobil, tiež  o jeho nočnom zbere. Ochranou sa v krátkosti zaoberal jedine Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Ing. Vladimír Sodoma

Foto Karol Kovacs

Tags: