Apríl 2016 bude pre vinohradníkov patriť medzi tie mesiace, na ktoré dozaista dlhé roky nezabudneme. Svätý Urban, patrón vinohradníkov a vinárov, mal plné ruky práce, ale napriek jeho najväčšiemu úsiliu nedokázal všade uchrániť vinohrady pred tvrdými a dlhotrvajúcimi jarnými mrazmi. Svoju úlohu si plnil svedomito 60 rokov, ale bláznivý apríl s vysokými teplotami (nad 20 °C) značne prírodu pomotal. Vďaka zmene klimatických podmienok Slovensko zažilo veľmi miernu zimu, ktorá tiež dopomohla skoršiemu a urýchlenému prebudeniu a vývoju vegetácie. 

Ing. Štefan Šimonka, BASF Slovensko

Foto autor

Tags: