30. 03. 20

Svetový kongres o viniči a víne v Ženeve – Sekcia zdravie a bezpečnosť vína

42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve sa v jednej zo svojich sekcií venoval aj témam z oblasti zdravia a bezpečnosti. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania. V sekcii venovanej zdraviu a bezpečnosti bolo odprezentovaných 13 prednášok a 9 posterov.

Tags:

25. 03. 20

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2020

V Německu je chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) znám také jako škůdce révy vinné. Jako kritické číslo pro hospodářsky významný výskyt se ve spolkové zemi Baden Württemberg uvádí 2 kusy larev (ponrav) na metr čtvereční. Je znám také z oblasti pěstování révy vinné podél horního toku řeky Rýn.

Tags:

20. 03. 20

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

Choroba – čierna hniloba viniča – pochádza z USA, kde sa každoročne vyskytuje v ich stredných a južných štátoch, v oblastiach Ohio, Michigan, New York a v Severnej Karolíne. Rozšírená je aj v Afrike, v južnej, juhovýchodnej a severnej Ázii a v Stredomorí. Do Európy bola dovezená v 19. storočí v pletivách podpníkov a štepov viniča (Pearson a Goheen, 1988). Problém s čiernou hnilobou bol v Európe len v oblastiach severného Talianska a juhozápadného Francúzska, kde boli vysoké letné teploty a výdatné zrážky. V roku 1988 bola čierna hniloba viniča po prvýkrát identifikovaná vo Švajčiarsku. Je zaujímavé, že už v roku 1934 (Müller, 1934) a 1935 (Lustner, 1935) sledovali v niektorých oblastiach Nemecka príznaky vtedy neznámej choroby – hnitia bobúľ – ktorá spôsobila ekonomicky závažné problémy.

Tags:

10. 03. 20

Metoda prognózy padlí révy založená na mikroklima vinice

V České republice i na Slovensku se využívá několik metod prognózy houbových chorob révy. Tyto metody jsou však většinově založené na využívání makroklimatických nebo mesoklimatických parametrů. Makroklimatické a mesoklimatické podmínky posledních ročníku naznačují, že by měly být příznivé podmínky pro rozvoj padlí révy. Skutečnost je však úplně jiná a padlí révy v moravských vinicích způsobuje minimální škody.

Tags:

01. 03. 20

Historický úspech slovenských vín v Paríži a Madride v tieni pandémie

Prežívame bezprecedentnú krízu. Doslova v priamom prenose sledujeme, ako sa krajiny sveta pokúšajú zvládať nesmierne komplikovanú situáciu spôsobenú šíriacim sa vírusom COVID-19. Takmer polovica ľudstva je v dobrovoľnej či nariadenej izolácii, médiá denne informujú o počte nakazených, mŕtvych, o ľudských drámach. Ekonomické ukazovatele sa prepadávajú, šíria sa poplašné správy a konšpiračné teórie… Nikto nie je ušetrený a všetci sa snažia vysporiadať s následkami pandémie.

Tags:

05. 02. 20

Burgenlandské víno – zrkadlo úcty k prírode

Burgenland – kraj hradov a zámkov – sa hrdí množstvom prívlastkov vypovedajúcich o jeho výnimočnosti. Kraj štedrého slnka, kolíska rakúskeho vinohradníctva a vinárstva, prírodný raj pri Neziderskom jazere, kraj bohatý na kultúrne dedičstvo – chránené a zveľaďované, kraj vinárskeho majstrovstva, vynikajúceho vína a dobrého jedla…. Stačí krátka návšteva a do slovníka pribúdajú ďalšie superlatívne charakteristiky a prívlastky. Dominantným však zostáva, že je to predovšetkým kraj ľudí majúcich v mimoriadnej úcte prostredie v ktorom žijú a pracujú a chránia si ho. Pri tvorbe vín uprednostňujú maximálnu prirodzenosť a spätosť s prírodou – vo svojich viniciach uplatňujú ekologické a bio dynamické hospodárenie.

Tags:

31. 01. 20

Najväčšia ampelografická zbierka na svete

Komplexná zbierka obsahujúca 8000 exemplárov zo všetkých krajín pestujúcich vinič zachováva široké a rozmanité spektrum odrôd viniča a tiež podpníkov, hybridov a ďalších druhov príbuzných s Vitis vinifera.

Tags:

29. 01. 20

Prezentácia trendov moderného vína

Prezentácia trendov moderného vína
Maďarský vinársky svet má za sebou asi najväčšie vinárske podujatie. Festival vín na Budínskom hrade je dnes – po 28 rokoch – určite komerčnou značkou a dôležitým dátumom v kalendári milovníkov vín. Počas tohto obdobia festival evaluoval a z klasického vinárskeho podujatia sa stala veľká komerčná akcia, zameraná síce na prezentáciu vín, ktorá však zároveň figuruje aj v kultúrnom programe mesta a dodatočne ju sprevádza reklama rôznych výrobkov a služieb. Samozrejme a našťastie, víno pritom stále zohráva hlavnú úlohu.

Tags:

27. 01. 20

Svetový kongres o viniči a víne v Ženeve

42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve sa v jednej zo svojich sekcií venoval aj témam z oblasti ekonómie a práva. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania. V tomto duchu boli vedené prezentácie z každej oblasti. V sekcii venovanej ekonómii a právu bolo odprezentovaných 42 prednášok a 18 posterov.

Tags:

26. 01. 20

Vinum vinorum Slovaciae 2019

Pred dvomi rokmi sa zrodila novinka, ktorá mení doterajšie tradície v hodnotení vín, je otvorená pre všetkých autorov vín zo Slovenska, ale hlavne prinavrátila do sveta konkurzov to podstatné v hodnotení vína – spravodlivosť.

Tags: