15. 11. 19

Inšpiratívna konferencia “Slovenské vinohradnícke obce 2019”

Na dvojdňovej konferencii – konala sa 24. a 25. októbra na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU), z iniciatívy tejto vzdelávacej inštitúcie – lektori z rôznych oblastí vinohradníctva a vinárstva zamerali svoje prednášky na aktuality s informačným významom pre vinohradnícke obce a organizácie združujúce vinohradníkov a vinárov. Slávnostne ju otvorila rektorka SPU Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a viceprimátor mesta Nitry Ing. Daniel Balko.

Tags:

10. 11. 19

Predikcia chorôb viniča modernými meteostanicami

Zistite, ako môžete vďaka najnovším technológiám ušetriť nielen finančné prostriedky na postrekoch, váš čas, ale aj ochrániť vinohrad od chemickej zaťaženosti pomocou predpovedania infekčného tlaku chorôb. Systém VineSense sa vám pri tom môže stať neoceniteľným pomocníkom vo vašej vinici, či už v rámci konvenčnej, integrovanej alebo ekologickej ochrany.

Tags:

05. 11. 19

Fytoplazmové žlounutí a červenaní listů – podmínky, výskyt a možnosti prevence

Po delší době se ve vinicích opět intenzivně objevuje fytoplazma stolburu bramboru (Potato stolbur phytoplasma, která se u révy vinné označuje jako Grapevine bois noir phytoplasma). Tato fytoplazma způsobuje u révy vinné fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy. Poměrně silný výskyt stolburu byl ve vinicích i přibližně před 15 lety. Tehdy po několik let docházelo k velmi silnému výskytu. Po určité době však příznaky z vinic postupně vymizely a začaly se intenzivně projevovat opět asi před 3 lety.

Tags:

01. 11. 19

Galavečer “Slovenské víno 2019” patril jeho tvorcom

Na oslavu vína, predovšetkým však na vyvrcholenie celoročnej tvorivej aktivity ľudí spätých s vínorodou pôdou a jej plodmi, zvolil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska koncom novembra t.r. dôstojný stánok – Šimák Zámok Pezinok. Voľba históriou opradených a v súčasnosti do krásy vynovených priestorov nebola náhodná. Veď zámok v Pezinku bol od nepamäti spätý s vínom a v novodobejšej histórii aj s Národným salónom vín SR, v ktorom sa prezentujú top slovenské vína. Aj tento fakt umocňoval počas úspešného galavečera „Slovenské víno 2019“ príjemnú atmosféru a pocit hrdosti na úspešné vína, ale najmä na ľudí – ich tvorcov.

Tags:

24. 10. 19

V letošním roce uplyne pět let od úmrtí Ing. Antonína Mušky (1934-2014). Toto výročí je příležitostí seznámit se s historií a současností využití jeho metod prognózy a signalizace hospodářsky významného výskytu některých škodlivých činitelů polních plodin a trvalých kultur.

Tags:

20. 10. 19

Templářské sklepy Čejkovice – jediné vinařské družstvo v ČR – Časť 2.

Existence vinařských družstev na Moravě, byť i dobře prosperujících, koncem roku 1952 končila. Počátkem roku 1953 z nich vznikly „Slovácké vinařské závody se sídlem v Bzenci“, které se staly součástí Vinařského trastu v Praze. Celý trast řídilo přímo Ministerstvo zemědělství. Zestátnění Vinařského družstva v Čejkovicích těžce nesli čejkovičtí vinaři, mezi nimi i místní farář Václav Skalník, který stál u zrodu družstva v roce 1936.

Tags:

18. 10. 19

Víno SAV 2019

„Víno nie je iba produktom, výsledkom technologických a biochemických procesov, ale aj kultúrnym artefaktom, elementom sociálnej komunikácie a súčasne národnej histórie a identity“ – konštatovalo sa v preambule štatútu súťaže Víno SAV. V roku 2016 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied (SAV) na zámku v Smoleniciach jej položili slovenskí vedci, organizátori súťaže „základný kameň“. Urobili tak v snahe oceniť vynikajúcu kvalitu a inovatívnosť tradičných slovenských výrobkov, medzi ktoré patrí aj víno, pri využití najnovších vedeckých metód.

Tags:

15. 10. 19

Festival kráľovských vín v Skalici

Skalica – mesto opradené históriou, s bohatstvom architektonických pamiatok, mesto obklopené vinicami, mesto fortieľnych vinohradníkov a vína. V Slobodnom kráľovskom meste vyvíja rozsiahle aktivity Vinohradnícky spolek Skalica, ktorý úspešne zhmotnil myšlienku, uskutočniť Festival kráľovských vín. V spolupráci s Občianskym združením Vínna cesta Záhorie a podporou mesta Skalica sa prvého septembra t.r. v priestoroch Vinotéky u františkánov vo Františkánskom kláštore v Skalici konal už jeho tretí ročník.

Tags:

09. 10. 19

Sto najlepších vín novej kolekcie v Národnom salóne vín SR

Aktuálna reprezentatívna stovka slovenských vín je od 1. októbra prístupná v Apponyiho paláci. Top 100 najlepších slovenských vín na jednom mieste je zároveň ukážkou kvality, rôznorodosti a tradície vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. V historických priestoroch Múzea vinohradníctva a vinárstva, priamo v centre hlavného mesta, môžu návštevníci ochutnať vína z celého Slovenska. Okrem rôznych degustačných programov, ponúka Národný salón vín SR (NSV SR) aj ďalšie služby – predaj vína, organizovanie riadených degustácií, workshopov a odborných prednášok.

Tags:

06. 10. 19

Rača hostila medzinárodnú súťaž VINOFORUM 2019

Koncom augusta t.r. sa v priestoroch hotela Barónka v Rači konal už 28. ročník medzinárodnej súťaže VINOFORUM. Garantom podujatia bol profesor Fedor Malík, záštitu nad súťažou prebrala spoločnosť Villa Víno Rača, vďaka „požehnaniu“ od riaditeľa spoločnosti Ing. Jána Krampla.

Tags: