03. 10. 19

Čírenie mladého vína

Po dokvasení a stočení mladého vína z kvasničných kalov nasleduje ďalší krok, ktorý by v procese výroby vína nemal chýbať. Týmto krokom je čírenie vína. V mladom víne sa nachádza veľké množstvo rozptýlených organických zlúčenín a pevných čiastočiek. Najviac sa vyskytujú bielkoviny, triesloviny, slizovité látky (pektíny), ióny železa a medi, farbivá či odumreté zvyšky mikroogranizmov.

Tags:

01. 10. 19

XV. Račiansky Festival Frankovky modrej

Rád chodievam do Rače. Frankovka je pekné, klasické lákadlo a ponuka račianskych vinárov stále priťahuje pozornosť. Teší ma račiansky mok a zaujímavé komentáre vinárov a návštevníkov. Moja tohtoročná blesková návšteva XV. Račianskeho festivalu Frankovky modrej ma síce nesklamala, ale trochu zaskočila. Aj keď ponuka račianskych vinárov bola zaujímavá, festival budil dojem malej koštovky s minimálnou návštevnosťou. Žeby pekné júnové počasie „naviedlo” milovníkov vína urobiť si radšej výlet do prírody? Ja sa však domnievam, že tu skôr vážne zlyhala propagácia podujatia.

Tags:

29. 09. 19

Publikácia ocenená Zlatým kosákom

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila titul Zlatý kosák Katedre chémie Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za knižnú publikáciu autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris a Mária Lumnitzerová „Vinárstvo, somelierstvo a enogastronómia“, v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre.

Tags:

20. 09. 19

Senzorické vnímanie vína a jeho oceňovanie

Vizuálne charakteristiky vína závisia od ich schopnosti absorbancie a zvláštneho prirodzeného prenosu a odrazu viditeľného žiarenia. Spektrofotometer môže odmerať mieru absorpcie svetla s danou vlnovou dĺžkou, avšak relevantnosť týchto dát k humánnemu farebnému vnímaniu vzoriek je vzdialená. Podobne je to pri meraní aróm na prístrojoch (chromatografoch) a senzorickom vnímaní vôní. Článok poukazuje na zvláštnu ľudskú schopnosť vnímať všetky charakteristiky vína, ako sú farba, vôňa, chuť.

Tags:

18. 09. 19

Chute jesene u Mrva & Stanko

Vinárstvo Mrva & Stanko otvorilo začiatkom septembra t.r., pre svojich priaznivcov brány svojho vinárstva. V čase, kedy má každý vinár najviac práce, si zamestnanci vinárstva našli čas aj pre svojich zákazníkov. Na druhom ročníku podujatia, priamo v priestoroch vinárstva, mohli všetci tí, ktorých neodradili vrtochy septembrového počasia, ochutnať prvý burčiak z odrody Müller Thurgau a ďalších jedenásť vín.

Tags:

16. 09. 19

„Špeciálne vína“ Šumivé vína a sýtené vína 3. časť

Šumivé a sýtené vína patria k veľmi atraktívnej a konzumentmi vyhľadávanej kategórii vín. Obe sú charakteristické tým, že po otvorení fľaše sa vo víne vytvára viac alebo menej perzistentné perlenie spôsobené únikom oxidu uhličitého, obe sú skôr tenšej konštrukcie a pôsobia veľmi ľahkým osviežujúcim dojmom. Medzi šumivým a sýteným vínom je však zásadný rozdiel.

Tags:

15. 09. 19

Správa OIV o situácii vo svetovom vinohradníctve a vinárstve

Generálny riaditeľ OIV Pau Roca predstavil na 42. ročníku svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve aktuálnu správu OIV o situácii vo svete s vínom. Správa sa týka najmä rozlohy vinohradov, produkcie a konzumácie vína a taktiež zahŕňa údaje o objemoch importu a exportu.

Tags:

12. 09. 19

Sledovanie meteorologických parametrov vo vinohradníctve

Meteorologické podmienky majú popri pôde určujúci význam pri tvorbe možstva a kvality úrody. Podstatnou mierou ovplyvňujú aj zdravotný stav viniča, možnosť výskytu infekcií a ich rozsah, škodlivosť chorôb a škodcov, prejavy fyziologických porúch a pod. Pozorovanie meteorologických podmienok má podobne dlhú históriu ako vinohradníctvo samo. V minulosti však vinohradníci nepoužívali sofistikované meracie prístroje, aké sú vďaka technologickému vývoju v súčasnosti dostupné. Vinohradníkom postačovalo vlastné vizuálne pozorovanie, prípadne sledovanie a porozumenie prírodných javov. Moderná doba poskytuje okrem meracej techniky sofi stikované platformy, ktoré pomocou algoritmov vyhodnocujú namerané údaje a vykonávajú prognózu a signalizáciu škodcov a chorôb.

Tags:

09. 09. 19

Ústrednou témou sekcie vinohradníctva sa stalo prepojenie tradície a technických inovácií

42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne sa konal 15. – 19. júla v Ženeve. Odborníci, vedci a manažéri z celého sveta, predstavili aktuálne témy z oblasti pestovania viniča, enológie, ekonómie, práva, bezpečnosti a zdravia. Svetový kongres sa vo Švajčiarsku konal už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo už v roku 1935 v Lausanne, v roku 1977 v meste Nyon. Švajčiarsko je pomerne malá vinárska krajina, o to viac je však rôznorodá. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania.

Tags:

06. 09. 19

Vlastnosti používaných pesticídov vo vinohradníctve

Fytosanitárne produkty, nazývané pesticídy sú v zmysle nariadení (ES) č. 1107/2009 prípravky na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom. Pesticídy sú pravdepodobne najcharakteristickejším symbolom tzv. zelenej revolúcie, ktorá približne od roku 1950 radikálne zvýšila produkciu poľnohospodárskych plodín. Ako je známe, fytosanitárne produkty – pesticídy – sa delia na niekoľko skupín, podľa druhu cielených škodcov: herbicídy ničia alebo potierajú buriny, insekticídy škodlivý hmyz, fungicídy hubových škodcov a pod. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve má však samozrejme aj svoju druhú stránku: ich schopnosť likvidovať živé organizmy znamená, že tieto produkty syntetickej chémie sú vysoko toxické látky, ktorých účinok zďaleka nie je obmedzený iba na škodcov, ale aj na užitočné organizmy.

Tags: