03. 09. 19

Důležitost výběru klonu pro nové výsadby

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags:

01. 09. 19

Prebytok vína na svetovom trhu – 5 miliárd litrov

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno OIV so sídlom v Paríži vydala najnovšiu správu o stave sektora, ktorá potvrdila prebytok vína vo svete. V roku 2018 sa vyrobilo rekordných 292 miliónov hektolitrov vína, čo je druhá najvyššia úroda od roku 2000. Spotreba vína sa po kríze v roku 2008 pohybuje na stabilnej úrovni 242 – 246 miliónov hektolitrov. Len za jeden rok tak vznikol prebytok 50 miliónov hl vína. Tento prebytok tlačí svetové ceny vína na rekordne nízku úroveň – priemerná predajná cena vína bola 0,34 eur za liter. Obrovské svetové prebytky vína a s tým súvisiace rekordne nízke ceny vín likvidujú slovenských vinárov a tým aj vinohradníkov. Kto nemá dobre nastavené portfólio, môže na to v najbližších rokoch doplatiť. Konštatuje sa to o. i. v tlačovej správe Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska z 2. septembra t.r.

Tags:

18. 08. 19

Už ste pripravení na nadchádzajúcu sezónu 2019?

Keďže nám už nová sezóna klope na dvere, je vhodné položiť si otázku, či máte všetko pripravené a zvládnuté než sa oberačky rozbehnú naplno. Viete na čo je potrebné sa zamerať, čomu sa vyvarovať a aké sú najčastejšie chyby pri spracovaní muštu a výrobe vína?

Tags:

18. 08. 19

Diplomové a bakalárske práce s enologickou tematikou

Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2018/2019 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Tags:

16. 08. 19

Predstavujeme moderné prírodné riešenie pre aromatické vína – kvasinky radu Fermivin

Spoločnosť O.K. SERVIS BioPro pravidelne oboznamuje vinárov s novinkami na trhu od renomovaných zahraničných firiem – Oenobrands, Vason, Tecnovap a ďalších – so zameraním na ošetrenie hrozna, muštu, vína a tiež na používanie najmodernejších technologických zariadení. Tie prinášajú do enologickej praxe zaujímavé inovatívne riešenia a umocňujú kvalitu finálneho produktu – vína. V článku predstavujeme kvasinky pre biele a červené vína na rýchlu a kompletnú fermentáciu.

Tags:

01. 08. 19

Danube Wine Challenge

V reprezentačných priestoroch Chateau Béla v Belej pri Štúrove sa 5. a 6. júna t.r. uskutočnil 7. ročník medzinárodnej súťaže vín Danube Wine Challenge. Päťdesiat špičkových degustátorov z 12 krajín sveta prišlo hodnotiť vína na Slovensko. Cieľom súťaže bolo upriamiť pozornosť domácich aj zahraničných vinárskych odborníkov a obchodníkov s vínom na kvalitu vín v širšom kontexte Podunajského regiónu. Organizátori zároveň prispeli k zviditeľneniu tejto doposiaľ neobjavenej destinácie vinárskej turistiky a agroturistiky, ktorá ponúka aj ďalšie atrakcie pre ľudí túžiacich poznávať históriu a objavovať krásy našej krajiny. Súťaž bola otvorená pre všetky vína, domáce aj zahraničné. Bola vynikajúcou príležitosťou pre slovenských producentov, ktorí tentoraz nemuseli posielať svoje vína do zahraničia, svetoví experti ich prišli hodnotiť k nám.

Tags:

31. 07. 19

Odesskij čornyj a iné

Ukrajina, Ukrajina, Podkarpatská Rus, tam si žije, vodku pije podkarpatský Rus… Starý „hit” z čias prvej republiky, ktorého noty tlačil vo svojom modranskom vydavateľstve môj strýko Teodor Mesík. Nuž a ďalší príbuzný, môj krstný otec Andrij pochádzal od poľsko-ukrajinského Ľvova. Niekoľko liet po výstrele z Aurory zutekal pred boľševikom a v Prahe vyštudoval medicínu. A ešte tu bol ďalší strýko. Strýko Štefan Malík. Ten v časoch druhej republiky prenasledoval ako žandár banderovcov na našom území… Ukrajina, Ukrajina… rezonovala v mojom podvedomí desiatky rokov.

Tags:

28. 07. 19

Riesling, Auxerrois a Elbling

Luxembursko, kedysi konzervatívne katolícke veľkovojvodstvo, dnes moderná, fascinujúca a magnetizujúca krajina. Či skôr krajinka. Poriadok, čistota, disciplína vs. demokracia. Všetko, takmer všetko funguje. Ľudia makajú, zarábajú slušné peniaze a dôchodci si užívajú zaslúžený dôchodok. Tak štvor – päťnásobne vyšší ako je ten náš. Hranice sú otvorené, sloboda visí vo vzduchu. Len po nej siahnuť. Čarovné a emotívne Luxembursko…

Tags:

26. 07. 19

Nevinné nečisté víno

Väčšina slovenskej verejnosti, tak odbornej ako aj laickej, vníma čírosť vína ako základnú podmienku kvality. Akákoľvek nečírosť, zákal alebo sediment v nafľašovanom víne, sa považuje za zásadnú chybu. Každé víno uvádzané do obehu musí byť číre a ak nie je, musí byť z obehu stiahnuté.

24. 07. 19

Vína spod Vihorlatu sa predstavili v Národnom salóne vín

V Národnom salóne vín SR sa v júni t.r. prezentovala a degustovala ďalšia kolekcia slovenských vín, tentoraz od producenta Pivnica Tibava. Vína zo Zemplína, z južných svahov vulkanického Vihorlatu, predstavil technológ vinárstva Ing. Kamil Červenka.