Už po tretí krát, presne 11. 11. o 11 hodine sa slávnostne začala koštovka Svatomartinského vína. Tohtoročný dátum milej slávnosti v bratislavskej Mestskej tržnici umocnili ďalšie dve jednotky, ročníka 2011. Ten bol k vinohradníkom a vinárom mimoriadne ohľaduplný a štedrý, čo sa odzrkadlilo aj v kvalite ponúkaných mladých vín.

Tags: