Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole čitateľovi približuje systematiku čelade  Vitaceae Lindley, v druhej sa dozvie o dejinách ampelografie – popise viniča a odrôd. Tretia kapitola sumarizuje metódy, ktoré sa používajú pri hodnotení a popise odrôd viniča. Štvrtá kapitola je venovaná vinohradníckej rajonizácii. Podpníkový vinič opisuje piata kapitola. Najobsiahlejšia je posledná kapitola v ktorej sa ponúka podrobný popis registrovaných odrôd (52), odrôd v minulosti u nás pestovaných (20), novovyšľachtených odrôd (70) a odrôd z interšpecifi ckého kríženia s menšími nárokmi na chemickú ochranu (39), všetky v členení na muštové biele, muštové modré a na stolové odrody. Texty sú doplnené tabuľkovými prehľadmi, schémami a 200 farebnými fotografiami.

Poslúži vinohradníkom, vinárom, záhradkárom, študentom odborných škôl, somelierom i priaznivcom vína. 

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografi a Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografi a.szm.sk alebo e-mailom ampelografi a@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 33 €. 

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív

 

Tags: