Držím v rukách knižtičku Bélu Hamvasa „Filozofia vína“. Jej obsah dôverne poznám už roky. „Hltal“ som ju už v jej prvom vydaní. Písal sa vtedy rok 2002 a o víne sa v tom čase už intenzívne diskutovalo. Nuž a vďaka Hamvasovi ešte viac. Tentoraz kniha vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT a má čosi vyše 170 strán. 

Fedor Malík st.

Tags: