. Napríklad jazyku českému, poľskému, „srbochorvátskemu“ … Ide o skupinu jazykov slovanských, kde sa ešte pred poľštinou nachádza chorvátska skupina nárečí, lebo srbochorvátčina je kompromis bývalej Juhoslávie, kde dodnes žijú tak naši krajania a tí slovenčinou vládnu nepomerne lepšie, než Česi žijúci desiatky rokov na Slovensku; ako aj rodení Makedónci, Srbi, Černohorci, Bosniaci, Chorváti i Slovinci. Slovincom rozumieť najmenej. Majú síce „slovenski jezik“, ale akýsi iný, jazyk plný germanizmov.

V Bratislave, december 2015
Dušan Slugeň

Tags: