Začiatkom roka sa mi dostala do rúk knižka od Alice Feiring „Nahé víno“. Po jej prečítaní mi nedá nenapísať pár slov, ktorých cieľom je uviesť niektoré veci na  pravú mieru. Prečo? Lebo na záver knižky jeden zo slovenských výrobcov vyjadruje podporu jej myšlienkam, ako predstaviteľ slovenských vinárov vyrábajúcich vína spôsobom, ktorý autorka opisuje. Vyzýva čitateľa ku konfrontácii svojho poznania a skúseností s vínami, s  vinármi stojacimi na  pomyselnom opačnom brehu. Kvôli hlbšiemu pochopeniu naturálnosti. Akej a prečo?

Roman Janoušek

Tags: