Pozvánka do Zichyho paláca v Bratislave koncom januára t.r. sľubovala nevšedný zážitok. Išlo o predstavenie výpravnej a obsahovo bohatej publikácie o Skalickom vinohradníckom rajóne, o  jeho vinárskej ľudovej architektúre, o  víne tamojšieho kraja a  jeho tvorcoch. Milú slávnosť sprevádzal bohatý kultúrny program – umelecký prednes vý- ňatkov z publikácie, rozhovor s autorom Pavlom Dinkom (na obr.), ale aj rezké tóny ľudovej hudby s piesňami, ktoré si pri dobrom vínku Skaličania zanôtia. To najlepšie zo svojej pivnice na podujatí do pohárov nalieval Lojzko Masaryk, skalický vinár, ktorého tvorivý život autor na stránkach knihy prezentuje. Prítomných zaujala recenzia predstaveného diela. Priblížil ju prozaik, publicista a literárny kritik Jozef Špaček, rodák zo Skalice. Našim čitateľom ju sprostredkúvame.

-zš- Foto Zdenka Šuranská

Tags: