Z histórie hornonitrianskej vinice pozbierané…. 

Názov knižnej publikácie, skladajúci sa z dvoch kľúčových slov, je veľavravný. Každý čitateľ, či už laik, alebo odborník z vinohradníctva a vinárstva, nachádza v tejto knihe to, čo chce a potrebuje, ale aj to, čo ho prekvapí a čo neočakáva. Obsah je zostavený tak, že je príťažlivý a komplexný. Je tvorený nie jednou osobnosťou, ale kolektívom spoluautorov, ktorí sa podelili so svojimi názormi na obidve kľúčové slová tohto názvu knihy. Uspokojujú odpovede geografi ckého, historického a kultúrneho charakteru, pričom sa neobchádzajú otázky pestovania viniča a spracovania hrozna. Kniha je živá tým, že je pretkaná menami osobností. Publikácia by mala byť v každej domácnosti, či väčšej knižnici a u každého turistického sprievodcu, ktorý vedie turistov po kultúrnych vínnych cestách, cestičkách a chodníkoch. Kniha je zdrojom faktov, „pikošiek“, ktoré turisti od sprievodcov s vďakou prijímajú. Aj keď je v podnadpise orientácia na región hornej Nitry, dielo prekročilo jeho hranice. Kniha Petra Kovačika a jeho kolektívu spoluautorov, vyšla vo vlastnom náklade.

Doc. Ing. Jozef Húska, CSc. Krstný otec knihy Cena publikácie 18,- € plus poštovné. Objednávky posielajte na tlačiareň Ofsetka, odbyt Gábrišová. Tel.: 046 542 25 92

Tags: