Nedá mi, aby som neporovnával. Hoci vďaky ani pochvaly sa nemôžem dočkať. Lenže, na druhej strane rieky je vždy tráva zelenšia. Toto príslovie som sa naučil od študenta s menom Albert. On sa síce volal dlho a zložito, ale pretože bol vynachádzavý, stále sa usmieval a patril do kategórie „zahraničný študent“, veľa sa mu prepieklo, hoci mal africkú pracovnú morálku. Na druhej strane rieky Morava je tráva zelenšia. Majú tam Vinařský fond, ktorý sponzoruje vydávanie literatúry o víne. Majú aj viac viníc a aj viac inzerentov, ale čo je najdôležitejšie, hrubšiu vrstvu intelektuálnej černozeme. Úroda kníh o víne je tam oveľa bohatšia ako u nás. Asi sa aj viac predávajú… 

Dušan Slugeň

Tags: