Cerason je nová moštová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Byla vyšlechtěna za spolupráce šlechtitelů VVS Resistant, které tvořili F. Mádl, M. Michlovský, V. Kraus, V. Peřina a L. Glos. Vznikla jako kříženec odrůd Merlan x Fratava. Koncem roku 2008 byla v České republice zapsaná do Státní odrůdové knihy. Jedná se o perspektivní odrůdu pro výrobu červených vín určenou pro ekologické vinohradnictví a výrobu bio-vín.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta v Lednici na Moraě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Tags: