Tak znie po portugalský názov klubu, ktorý z iniciatívy Jeho Excelencie José Vieira Branco — veľvyslanca Portugalskej republiky na Slovensku — vznikol 14. októbra t.r. V sídle veľvyslanectva sa v tento deň

Tags: