Tradične v septembri sa v starobylých kráľovských mestách Malokarpatského regiónu konajú oberačkové slávnosti. Už viac ako 50 rokov sa mestá Modra a Pezinok striedajú pri organizovaní Malokarpatského vinobrania. V tomto roku pripadlo regionálne Malokarpatské vinobranie na Pezinok, mesto Modra malo svoje vinobranie 25. — 26. septembra. Slávnosti sú sviatkom ťažkej celoročnej práce vinohradníkov. V súčasnosti je vinohradnícka výroba na Slovensku v zložitom postavení, čoho svedkom sú stovky hektárov neobrobených vinohradov na úbočiach Malých Karpát.

J. Soukupová

Tags: