Aj v tomto roku pracovníci CVRV — Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho (ďalej ústav) monitorovali zdravotný stav viniča hroznorodého, zameraný na výskyt jarných vírusov viniča a hubových patogénov vo výsadbovom materiáli. Ide o pokračovanie monitorovania zdravotného stavu viniča, o ktorom sme informovali v čísle 2/2009 časopisu Vinič a víno.

Ing. E. Jankura, RNDr. V. Repka, CSc, V. Friedländerová, G. Szabová,
Ing. J. Kaň

Tags: