V časopise Vinič a víno byly již v minulosti podrobně popsané dě nové odrůdy Laurot a Cerason. Z velmi úspěšného křížení zbývají ještě dě odrůdy: Kofranka a Marlen, jejichž registrační řízení by mělo být v brzké době ukončené. Jedná se o odrůdy z křížení Merlan x Fratava, kde jako donor rezistence vystupuje francouzský hybrid Seibel 13 666. Doba ukazuje, jak byl kvalitní výběr tohoto donoru rezistence, který se ětšinou využívá pouze v zemích bývalého Soětského svazu a v České republice. ětšina potomstva poskytuje výrazně „evropský“ typ vína a neobsahuje diglukosidická barviva. Jedná se přitom o odrůdy s vysokou odolností k houbovým chorobám a vhodností pro pěstování v biologickém vinohradnictví.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags: