Ing. Ondrej Korpás, CSc. , Ing. Ondrej Korpás ml.

V ostatnom období sa v odborných i laických kruhoch šíria názory, že šľachtenie viniča na Slovensku stagnuje, ba dokonca speje k absolútnemu zániku. V príspevku prezentujeme aktivity dokumentujúce, že sa v  Strekove kontinuálne, pri využívaní skúseností a fundovaných znalostí dvoch generácií odborníkov, šľachteniu permanentne venujeme, čo dokumentujú aj predstavované výsledky našej práce — nové krížence stolových odrôd hrozna.

ň ľachtiteľská činnosť v Strekove možno z časového hľadiska rozdeliť na dve etapy. V prvej etape bola sústredená predovšetkým na spoluprácu s Výskumným ústavom vinohradníckym a vinárskym v Bratislave, keď sme vo vinohradoch nášho poľnohospodárskeho družstva v poloprevádzkových podmienkach vysadili niekoľko sto krížencov viniča s rôznym pôvodom. Krížence sme vyskúšali, vyhodnotili z pestovateľského a technologického hľadiska a pri vybraných elitách sme vykonali aj následnú selekciu. Aj vďaka týmto aktivitám boli mnohé krížence navrhnuté do ň tátnych odrodových skúšok a v súčasnosti sú už zapísané v Listine registrovaných odrôd, ako pôvodné slovenské odrody viniča. Súčasne zo svetových a dávno pestovaných odrôd, novošľachtencov, klonov a odrôd podpníkového viniča vznikla jedna veľká ampelografická zbierka, ktorá slúži aj ako zdroj materiálu na ďalšie šľachtenie.

Druhú etapu tvorí vlastná šľachtiteľská činnosť, ktorá má v našich podmienkach pomerne široký záber, ale aj jasnú metodiku, s prihliadnutím na genetické a šľachtiteľské osobitosti viniča. Okrem muštových bielych a muštových modrých krížencov sa intenzívne zaoberáme stolovými odrodami a stolovými bezsemennými odrodami, ale aj podpníkovým viničom. Pri stolových odrodách okrem klasického kríženia využívame aj možnosti inzuchtno-heterózneho kríženia a metódy in vitro. Najkvalitnejšie a podľa doterajších poznatkov najhodnotnejšie krížence sme namnožili a vysadili v poloprevádzkových podmienkach. Sledujeme aj ich pestovateľské, kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti a agrotechnické požiadavky. Z veľkého množstva nového materiálu predstavujeme šesť krížencov stolového typu, ktoré v budúcnosti môžu byť pestovateľsky významné a zaujímavé. Aj keď ich pri šľachtiteľskej práci registrujeme pod číselnými kódmi, čitateľom predstavíme odrody pod pracovnými názvami, ktoré ma právo šľachtiteľ udeľovať.

Plekar

plekar
Tento novošľachtenec vznikol krížením bulharskej odrody Pleven s kalifornskou odrodou Cardinal ako zaujímavý typ, najmä pre skoré dozrievanie hrozna. Hrozno dozrieva už v prvej augustovej dekáde, hneď po Čabianskej perle. Vytvára stredne veľké, kónické, stredne husté strapce. Bobule sú veľké, oválne, symetrické, tmavočervenej až fialovo-červenej farby. Priemerná hmotnosť bobule je 7-8 g. Má stredne pevnú šupku, prirastenú k mäsitej dužine, obsažnej, veľmi príjemnej chuti. Spoľahlivo rodí, ale vyžaduje pravidelnú vlhkosť pôdy, bez suchých periód. Pri nárazovom prísune vody po suchom období bobule môžu praskať.

Milota

milota

Patrí medzi perspektívne, skoro dozrievajúce veľkoplodé krížence. Bola vyšľachtená krížením novej slovenskej odrody Dóry a klónu Cardinal s nepraskajúcimi bobuľami. Hrozno dozrieva v druhej augustovej dekáde. Má veľké, kónické, redšie alebo stredne husté strapce s rovnomerne vyfarbenými a z hľadiska veľkosti veľmi vyrovnanými bobuľami. Strapce majú výrazne dlhú stopku. Bobule sú veľké, mierne oválne, červenofialovej až modrofialovej krásnej farby. ň upka bobúľ je pevná, dužina chrumkavá, chuť veľmi plná, jemne muškátová. Bobule nepraskajú. Ich priemerná hmotnosť je 8-9 g. Rodí bohato a pravidelne. Vytvára mohutné, vitálne kry, vhodné aj na špeciálne spôsoby vedenia.

Akcent

akcent

Pochádza z toho istého šľachtenia ako kríženec Milota. Dozrieva v tretej augustovej dekáde, ako typ skorej stolovej odrody. Je veľmi úrodný, strapce sú veľké, až veľmi veľké, stredne husté, atraktívne. Bobule sú veľké, jemne oválne, žlté, s priemernou hmotnosťou 7—8 g. Chuť je obsažná, príjemná, s dobre zladenými kyselinami. Dužina je chrumkavá s jemnou, necítiteľnou šupkou. Má miernejší rast a redšie olistenie ako predošlý kríženec. Z hľadiska sily rastu je vhodný aj na stredné tvary krov.

Elma

elma
Je bezsemenným trojitým krížencom medzi slovenským novošľachtencom Ceaus roz Ă— Delight a moldavskou bezsemennou odrodou Kišmiš moldavskij. Ako skorý bezsemenný kríženec dozrieva už koncom augusta, v menej priaznivých klimatických podmienkach začiatkom septembra. Strapce má stredne veľké až veľké, krídlato-kónické, stredne husté, pri veľmi dobrom opelení aj husté. Bobule sú stredne veľké až veľké, oválne, tmavofialovo-modré, bezsemenné. ň upka bobúľ je prirastená k mäsitej, šťavnatej dužine. Má plnú, sladkú, harmonickú chuť. Bobule nie sú náchylné na praskanie. Je veľmi úrodným krížencom.

Stella

stella
Patrí medzi naše nádejné bezsemenné krížence s dobrou vitalitou a krásnym hroznom. Je výsledkom zložitého kríženia, keď trojitý kríženec Ceaus roz Ă— (Carica na lozjata Ă— Bolgar) z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho z Bratislavy sme opelili peľom moldavskej bezsemennej odrody Kišmiš lučistyj. Strapce má stredne veľké, kónické, stredne husté, pri základe s malými krídelkami. Bobule sú stredne veľké, niekedy veľké, vajcovité, svetlo-zelenožlté. Ich priemerná hmotnosť je 4,5-5,5 g. ň upka je jemná, zrastená s mäsitou šťavnatou dužinou bohatej chuti. Je zaujímavý pre pekný vzhľad, veľmi dobré chuťové parametre hrozna, ako aj pre bezsemennosť.

Alta

alta
Je interšpecifickým krížencom z inzuchtno-heterózneho kríženia. Vznikla krížením semenáčov prvej inzuchtnej generácie z maďarskej odrody Pölöskei muskotály (R-10) a slovenskej Dóry. Má stredne veľké až veľké, kónicko-cylindrické, rovnomerne husté strapce na dlhých stopkách. Bobule sú stredne veľké, oválne, zelenožltej farby. Dužina je chrumkavá, chuť sladká, s jemným, kyselkavým tónom. Jej kry sa vyznačujú vitalitou a určitou toleranciou voči peronospóre.

Na margo uvedených krížencov treba poznamenať, že pri úspešnom pestovaní stolových odrôd je nevyhnutné rešpektovať ich agrotechnické a ekologické požiadavky. Veľmi dôležitý je výber vhodnej polohy, dobrá výživa a dobré hospodárenie s pôdnou vlhkosťou. Dôležité je aj správne zaťaženie krov rodiacimi púčikmi a spôsob vedenia. Vzhľadom na to, že ide o krížence európskych odrôd, vyžadujú preventívnu a pravidelnú ochranu proti hubovým chorobám.

Foto Ing. Ondrej Korpás ml.

Tags: