Mesto Modra je zn?me na Slovensku predov?etk?m ako kult?rne centrum s bohatou hist?riou, zru?nos?ou remeseln?kov, v?robcov modranskej majoliky, ale aj kum?tom vin?rov, ktor? presl?vili mesto kvalitn?m odrodov?m v?nom.

Franti?ek Mach

Tags: