Výstava vín v Budmericiach, ktorej organizátorom je tamojší Spolok vinárov a fajnkoštérov v spolupráci s Obecným úradom, patrí nielen k najstarším súťažiam vína na Slovensku – vo februári t.r. sa konal jej 22. ročník – ale aj ako prvá drží v ruke pomyselný kolík štafety nominačných výstav do Národného salóna vín SR. A tak už v tradične v dobre pripravených podmienkach pre členov hodnotiacich komisií, umožňuje ohodnocovať prácu vinohradníkov a vinárov v uplynulej sezóne.

-zš- Foto autor
slovenské vína Spolok vinohradníkov,

Tags: