Tvorba odborného periodika je kolektívne dielo erudovaných odborníkov. Nie je tomu inak ani pri časopise Vinič a víno, ktorý sa teší priazni čitateľov už vyše pätnásť rokov. Rozhodnou autorskou mierou prispieva k  vysokej odbornosti a pestrosti jeho obsahu aj členka redakčnej rady enologička, someliérka, obchodníčka s vínom a marketingová manažérka, lektorka, medzinárodná degustátorka a zanietená propagátorka slovenského vína Ing. Edita Ďurčová, ktorá nedávno uviedla na trh vlastnú značku Editio Vinifera, vína s puncom ženského fenoména. V rozhovore nám dovolila nahliadnuť do jej „kolektívnej enologickej dielne“.

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská

Foto archív autora

Tags: