Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom usporiadal v sobotu 7. októbra t.r. v mestách a obciach bratislavskej župy tradičné jesenné podujatie pod názvom „ Jablkové hodovanie“. Malokarpatský región je slovenskej verejnosti známy pestovaním viniča hroznorodého a výrobou kvalitného vína. Jablkové hodovanie je tradičným a mimoriadne navštevovaným produktom cestovného ruchu v Bratislavskej župe.

Tags: