Oblasť Tokaj patrí k historicky k najstarším legislatívne vymedzeným vinohradníckym apeláciám na svete a je dokonca staršia, ako Bordeaux či Champagne. Výnimočné tokajské víno, a je to písomne doložené, sa v nej vyrábalo už v 13. storočí. Aj keď zo 6750 hektárovej vinohradníckej apelácie zaberá slovenská časť iba 908 hektárov, ľudia ktorí ich s láskou a s úctou k tradíciám obhospodarujú a vážia si každý kúsok tejto vzácnej pôdy vysadenej odrodami Furmint, Lipovina a Muškát žltý, dokážu zharmonizovaní s prírodou vyprodukovať výnimočné víno. Ak je teplá jeseň s rannou rosou a hmlou, ktorú odparia slnečné lúče a umožnia spolu s vláknitou hubou Botrytis cinerea vzniku hnedastých cibéb, dorábajú víno, ktorému patrí titul „Víno kráľov – kráľ vín“. Takéto víno sme na jeseň degustovali vo fi rme J & J Ostrožovič.

Jarka a Jarko Ostrožovičovci založili svoju firmu v roku 1990, a tak už zaznamenávajú druhé štvrťstoročie svojej existencie. Bolo to obdobie plné tvorivých a náročných aktivít (kultivovanie pôdy a vysádzanie nových vinohradov, budovanie areálu firmy rozkladajúcej sa na ôsmich hektároch, výrobných a skladovacích prevádzok, do tufovej horniny vytesanej klasickej tokajskej pivnice, a pod.), ale aj získavania nových skúseností. Prinášalo aj odmenu za vynaloženú námahu v podobe ocenení za mimoriadne vína na domácich i prestížnych medzinárodných súťažiach. Dnes dôverne poznajú každú piaď zeme svojho chotára, aj to, aká je k nemu príroda v jednotlivých rokoch štedrá alebo menej prajná. Tak z hľadiska kvality úrody hrozna, ako aj množstva tvorby cibéb – základu pre tokajské výbery, najvzrušujúcejšie a najprirodzenejšie sladké vína na svete. Ich bohatosť v strapci závisí predovšetkým od klimatických podmienok v danom ročníku. Rok 2017, ako zdôrazňuje Jaroslav Ostrožovič, bol výnimočný a dozaista sa zapíše do dejín tokajských vín. Vďaka ochrane Slanských vrchov ich obišla jarná mrazová vlna aj letné suchá. Vlahy bolo tak akurát. Ak mávajú v oblasti dlhoročný priemer zrážok okolo 550 mm, už v auguste zaznamenali 600 a koncom septembra 700 mm. Dažďové dni však boli relatívne rovnomerne rozložené a v polovici septembra, kedy dosahovala cukornatosť hrozna 20–21 °NM, bola pôda vlhkosťou dostatočne nasýtená. A potom prišlo úžasné babie leto so štedrými lúčmi slnka, ktoré končilo 22. októbra. Ideálne podmienky pre budúce tokajské vína. Sledovať takú masívnu tvorbu cibéb, ktorá nastala koncom druhej polovice októbra, bolo, ako zdôraznil, úžasné. Samozrejme, bolo potrebné vydržať a neunáhliť sa. Lebo tí, čo oberali hrozno v prvej polovici októbra, sa cibéb nedočkali. Vždy je to o voľbe pestovateľskej stratégie, aj o určitom riziku. Veď príroda je so svojimi rozmarmi nevyspytateľná. A úroda, ak príde miesto slnečných dni dlhé obdobie dažďov, môže vyjsť nazmar, vyznal sa náš hostiteľ. Vlani, aj keď cibéby zberali a majú pekné „putňaky“, bola jeseň so svojimi výkyvmi počasia menej prajná, a o takej hojnosti ako v tomto roku nemôžu hovoriť.

HONY NAJLEPŠEJ BONITY

Ostrožovičovci dnes obhospodarujú 58 hektárov vinohradov. Začínali s pár riadkami, nové výsadby pribúdali postupne, v päťročných intervaloch, po desiatich hektároch, pri náročnej rekultivácii pôdy s vysokým obsahom skeletu z andezitov a ryolitov. Nachádzajú sa na najkvalitnejších honoch vinohradníckej oblasti Tokaj – Vlčina, Chotár, Makovisko. Tokajské odrody pestujú pri dodržiavaní zásad integrovanej produkcie vlastne, aj keď nie de jure, prísne ekologický. Zaujímalo nás, či bol výskyt cibéb na všetkých honoch rovnaký. Dozvedáme sa, že aj keď sú roky, kedy rozdiely medzi jednotlivými viničovýmihonmi nie sú až také badateľné, tento rok sa najväčší výskyt zaznamenal na Makovisku, nazbierali ich tu vyše 90 %. Poloha vinohradu je pre tvorbu cibéb veľmi dôležitá. Úbočie Makovisko, na ktorom sa nachádzajú vinohrady, patrí medzi stanovištia s mimoriadne teplým, suchým a nížinným prostredím. Vyznačuje sa výnimočnou flórou a faunou. Každoročne v ňom zakvitá vzácny mak bielokvetý (od toho pochádza jeho názov) a poletujú dva vzácne motýle Pestroň vlkovcový a Okáň hruškový. Na Makovisko nadväzuje rovnako priaznivo orientovaný hon Chotár – oba patria medzi najkvalitnejšie vinohradnícke hony. Potvrdzujú to výsledky výskumnej práce zameranej na územnú a odrodovú rajonizáciu viniča, ktorú so svojim tímom uskutočnil Ing. Anton Valachovič na vtedajšom Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom. Sledovali tu kvalitatívne parametre plôch vinohradov v spojení s ďalšími faktormi stanovišťa, ako napr. energetický potenciál, geologický podklad, sklon honu, pôdny druh, množstvo skeletu v pôde a jeho veľkosť, a pod., pričom uplatňovali metodiku prideľovania bodov. Celá vinohradnícka oblasť Tokaj je takto dôkladne zmapovaná. Maximálny počet bodov 100 za kvalitatívne hodnotenie z tohto hľadiska získalo 150 hektárov tokajských vinohradov, z toho 50 hektárov patrí spoločnosti J & J Ostrožovič.

V čase našej návštevy sa už cibéby spracúvali na budúce tokajské výbery. Dobre zorganizovaný oberačkový ruch panoval už len vo vinohrade opradenom históriou – v Hankovom vinohrade. Jozef Hanko bol dlhoročný vlastník jedného z najlepších vinohradníckych honov na Makovisku. Vinicu vysadil v roku 1947, dva roky neskôr bol zatknutý a neprávom odsúdený za „velezradu“. Prežil 11 rokov v uránových baniach. Až po rokoch získal v reštitúcii svoj vinohrad späť. V roku 2000 ho prenajal Ostrožovičovcom, ktorí ho následne od neho kúpili. S láskou sa starajú o dva hektáre sedemdesiatročného vinohradu a z hrozna dopestovaného na vitálnych kroch vyrábajú krásne víno. Tento rok obohatia jeho chuť chlebovinkou cibéby. Vlani sa v ňom dopestovalo hrozno na omšové víno v kategórii výber z hrozna. Na „Evropské soutěži sakrálních vín X. Cisterciácká pečeť 2017“ vo Velehrade pri ohodnotení 92 bodmi získalo zlatú medailu a stalo sa najlepšie hodnoteným vínom v kategórii bielych tichých vín. Ostrožovičovci sa liturgickým vínam začali venovať medzi prvými. Najskôr skladali sľub na ich výrobu pre gréckokatolícku cirkev, neskôr na požiadanie Spolku sv. Vojtecha rozšírili výrobu o omšové vína. Na vlaňajšom ročníku súťaže vo Velehrade sa stal absolútnym víťazom ich Furmint r. 2012. Napokon, ako pripomenula Jarka, všetky vína z ich produkcie zodpovedajú predpisom kánonického práva. Sú vyrábané na prírodnej báze, bez pridaných aditív, z hrozna
dopestovaného v súlade s prírodou.

NAJKRAJŠÍ CHOTÁR

Prešli sme sa, vlastne povozili autom po chotári, koštovali sladkosť cibéb, obdivovali viničové kry sfarbené farbami jesene. Kochali sa panorámou novo vysádzaných a už takmer súvislých plôch vzorne obrobených tokajských vinohradov. Na časti experimentujú s nízkym vedením dvojdrôtia 1,30 a 0,50 m, aby strapce boli čo najbližšie k slnkom prehriatej kamenistej pôde. Obdivujeme živé porasty plné vtáčích hniezd, vinohrady, ktoré proti náletom škorcov chránia sokoliari so svojimi dravcami. Oplotený areál s esteticky vybudovanými oddychovými miestami, pripravenými pre budúci náučný chodník. Vinohrady, ktoré tento rok vyhoveli prísnym kritériám stanovenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tiež Klubom poľnohospodárskych novinárov, a v 17. ročníku súťaže „Najkrajší chotár“, získali ocenenie „TOP chotár 2017“ v kategórii farmy do 500 hektárov. Jarko Ostrožovič nám predstavuje Vladimíra Szatmáryho, do ktorého pracovnej náplne spadá celoročná starostlivosť o vinice. Náročná práca je zameraná na ekologizáciu krajiny a na čo najzdravšiu, cudzorodými chemickými prípravkami neporušenú úrodu hrozna. A samozrejme na cibéby, ktoré sú pre Tokajské vína základom. Svoju prácu má rád. A čo ho trápi? Nezáujem mladej generácie o vinohradnícku profesiu. Odborne zdatní profesionáli chýbajú najmä pri vykonávaní takých agrotechnických úkonoch, ktoré nie je možné zveriť sezónnym pracovníkom. Zatiaľ však všetko organizačne zvládajú. Je ale potrebné myslieť aj na budúcnosť. Lebo vinohrad sa od počítača v teplej kancelárii, čomu dávajú mladí ľudia dnes prednosť, pestovať a ošetrovať nedá.

VÍŤAZNÉ VÍNKA

Vo výrobných priestoroch vládlo v čase našej návštevy čulé pracovné tempo. Okoštovali sme mladé vínka priamo z tanku – Cabernet Sauvignon z Malého Horeša, Muškát žltý z viničnej trati Makovisko, Lipovinu z honu Vlčina, mladý šesť putňový Tokajský výber, ale aj vzácny sladučký samotok z cibéb, budúcu Tokajskú esenciu. V ďalších priestoroch nás zaujali semienka hrozna sušené na sitách, z ktorým bude vylisovaný hroznový olej. Páčili sa nám novovybudované haly a priestory klimatizovaného skladu hotových výrobkov, technicky dokonale prepojené s výrobnou prevádzkou. Veľa času nám už nezostávalo. Hodlali sme sa pripojiť k početnej skupine ekonómov a právnikov, ktorí svoj odborný vzdelávací kurz obohatili návštevou Tokajského domu Osrožovičovcov. Najskôr chutná večera z vlastnej kuchyni hostiteľov – domáce lokše, kačacina a kapusta. A potom ochutnávka vín v klasickej tokajskej pivnici, vytesanej v sopečnej vyvrenine v hĺbke 13 metrov pod zemou. Prejsť strmými schodmi a pol kilometrovými chodbami s množstvom göncských sudov a archívnych fliaš, obrastených sivo-čiernou plesňou Cladosporium cellare, v skúpom osvetlení, si vyžiadalo maximálne sústredenie. Someliér Matej Šándor púť okorenil vtipným komentárom a pri degustácii odpovedal na početné otázky návštevníkov. Najskôr koštovka vín z radu Special Collection – Furmint výber z hrozna, Furmint Natur a Muškát žltý. Z kolekcie Saturnia nám naliali Lipovinu a Muškát žltý. V Národnom salóne vín SR sa t.r. umiestnil Tokajský výber 3 putňový, ktorý prítomní mimoriadne ocenili. Rovnako ako špeciálny bonus Muškát žltý Saturnia. Patrí v tomto roku medzi stovku najlepších v Národnom salóne vín SR, na Berliner Wein Trophy 2017 získal zlatú medailu, na AWC Vienna 2017 striebornú, rovnako aj na Michelangelo Wine Awards v Južnej Afrike 2016 a ďalšie významné ocenenia.

Vymenovať všetky ocenenia, ktoré si vína vyrobené z hrozna urodeného v najkrajšom chotári vyslúžili, by si vyžadovalo samostatný článok. Tak aspoň malý výber z ostatných dvoch rokov. Tokajská výberová esencia r. 2002 aj r. 2000 získala zlato na Vinalies Paris, a na Finger Lakes International Wine Cometetion. Furmit cibébový výber bol ovenčený zlatom v Tesalonikách. Furmit Saturnia cibébový výber získal veľkú zlatú medailu na Bacchus Madrid, rovnako ako Tokajský výber 6-putňový na Terravino Israel. Black Sea Region Moldavsko udelilo zlatú medailu slamovému Muškátu žltému Saturnia r. 2015, ktorý spolu s Tokajským výberom 5 putňovým a 3 putňovým získal tento rok zlato na Grand Prix Austeritz.

Želáme tvorcom úspešných vín aby im rok bohatý na cibéby doprial aj v budúcnosti rovnako štedrú žatvu medailí.

Zdenka Šuranská Foto autor

Tags: