Ing. Miroslav Dudo založil svoje vinárstvo v roku 2001, takmer na zelenej lúke. Nebolo to ľahké. Po zásadnom rozhodnutí a s pomocou rodiny sa sám naplno venoval celému chodu začínajúcej firmy. Aj keď má dnes už niekoľko zamestnancov, o zvyšovaní kapacity vinárstva neuvažuje. Jeho krédom je dosahovať vysokú kvalitu svojho vína a mať dostatok spokojných zákazníkov. Toľko, pri ktorých bude môcť uplatňovať priamy vzťah vinára so zákazníkmi, ktorý uprednostňuje.

Katarína Ďurčanská

Foto autor a Zdenka Šuranská

Tags: