V marci tohto roku vstúpila jedinečná súťaž vín, pri ktorej adeptov na víťazov vyberajú z početných kandidátov výhradne ženy – Vienále Topoľčianky – do ďalšej desiatky rokov svojej existencie. Nový ročník sa niesol aj v znamení noviniek. Súťaž opustila historické múry kaštieľa a konala sa, možno povedať pri „prameni vína“. V modernej a účelovo zrekonštruovanej prezentačnej miestnosti priamo vo vinárstve. Elegantné prostredie poskytovalo dostatok priestoru, svetla, optimálnu teplotu a vynikajúcu atmosféru.

Zdenka Šuranská, Katarína Ďurčanská
Foto Château Topoľčianky

Tags: