Symfónia vína II. časť

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína. (pokračovanie z predchádzajúceho čísla). 

Z  originálu (Pretorius, IS (2016) Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Geomics, Beverages 2 (36); doi:10.3390/beveraes2040036) preložila

Ing. Katarína Ďurčanská.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Tags: