III. časť

Symfónia vína

Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zá-roveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína. (Pokračovanie z minulého čísla).

Pokračovanie v ďalšom čísle…

Z originálu (Pretorius, IS (2016) Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics, Beverages 2 (36); doi:10.3390/bevera ges2040036) preložila

Katarína Ďurčanská.

Tags: