Medzinárodný festival Frankovky modrej a ružových vín, ktorého organizátor je Villa Vino Rača a.s., sa konal druhého apríla t.r. už po deviaty krát. Jeho cieľom je podpora Frankovky modrej, ktorá ma z hľadiska tradície a obľuby v stredoeurópskom regióne výnimočné postavenie a tiež propagácia ružových vín, tešiacich sa v ostatnom období čoraz väčšej priazni konzumentov.

-zš- Foto Jozef Múčka

Tags: