Zámok v Topoľčiankach veľa pamätá. A ak by jeho mohutné múry vedeli rozprávať, dozaista by sa zmienili o živote posledných šľachtických majiteľov zámku, arcivojvodovi Jozefovi Augustovi Habsburgskom a jeho manželke arcivojvodkyni Auguste, vnučke cisára Františka Jozefa I. A keď popustíme uzdu fantázie a pripustíme trochu mysterióznosti, dozaista by bola arcivojvodkyňa Augusta vzácnou súčasťou dámskeho kolektívu degustátoriek, ktoré sa zišli pod strechou jej bývalého čarovného príbytku. Možno by sa dokázala aj dobre zhostiť úlohy – vybrať najlepšie zo slovenských vín prihlásených do súťaže Vienale Topoľčianky 2017. Napokon, na šľachtických stoloch víno nikdy nechýbalo.

-zš- foto autor

Tags: