Návšteva mesta pod Zoborom, najmä ak súvisí s vínom, núti nazrieť do čias minulých. Historické dokumenty potvrdzujú fakt, že vinohradníctvo v chotári Nitry má dávnu tradíciu. S istotou možno tvrdiť, že sa tu pestoval vinič minimálne od založenia kláštora Sv. Hypolita. Prvá písomná zmienka sa nachádza v Zoborskej listine až z roku 1113. V okolí Zoborského kláštora, ktorý potreboval víno na bohoslužobné obrady, sa však pestoval vinič ešte omnoho skôr. Prešli storočia a dnes v meste omývanom riekou Nitrou zaznamenávame ďalšiu, novodobú historickú udalosť – 20. výročie konania súťaže vín AGROVÍNO.

-zš- Foto Zdenka Šuranská

Tags: