Cuvée Ostrava 2014 

Už po dvanásty krát usporiadal Klub ostravských vínobuditeľov K.A.H.A.N. s podporou českého Vinárskeho fondu medzinárodnú súťaž kupáží, asambláží a značkových vín. Ak by ste čakali ostravských baníkov, čo najlepšie rozumejú kombinácii pivo-fernet, tak sa mýlite. „Neskromným cieľom organizátorov je renesancia dobrého mena kupáží v očiach verejnosti a návrat kvalitného cuvée na popredné miesta ponuky českých a moravských vinárov podobne, ako v iných vinársky vyspelých krajinách,“ uviedol hovorca Klubu amatérskych hodnotiteľov alkoholických nápojov (K.A.H.A.N.) a hlavný organizátor Martin Křístek. Iniciátorom a duchovným otcom tejto v našich krajinách jedinečnej súťažnej prehliadky vín bol vlani zosnulý prof. Vilém Kraus, ktorého slová „Není cuvée jako cuvée“ odzneli aj pri otvorení súťaže, ako spomienka na túto veľkú osobnosť českého a moravského vinárstva.

Miloš Mikuš, foto autor

Tags: