V nezvyklom čase, 12. – 15. apríla 2018, sa v metropole samostatného Slovinska konal 60. ročník Medzinárodného konkurzu vín. Konal sa pod záštitou OIV (International Organization for Vine and Wine Paris) a mal som tú česť zastupovať tento nadnárodný viti-vini úrad ako jehooficiálny delegát. Pracoval som aj ako prezident jednej jury a tak som mal ideálny priestor na to, aby som sa dostal i do organizačných útrob mechanizmu fungovania tejto vínnej prehliadky. Netreba zdôrazňovať, že „Vino Ljubljana“ je najstarším novodobým konkurzom vína na svete.

Fedor Malík
Foto autor

Tags: