Asociácia somelierov Slovenskej republiky aj tento rok pripravila seniorsku someliersku súťaž – Majstrovstvá somelierov Slovenska 2017. Uskutočnila sa 30. októbra t.r. v hoteli Devín v Bratislave a celkovo sa jej zúčastnilo 12 slovenských a českých somelierov.

-bv-
Foto Asociácia somelierov
Slovenskej republiky

Tags: