S domácim vínom, slovenských i moravským, sú odbytové problémy. Málo sa ho vyrába a tak sa ho aj málo pije. Zo sveta sa dovážajú jazerá vín nevalnej kvality. Spotrebiteľ je v rozpakoch a napokon si kúpi to lacnejšie. Lacnejšie, horšie, zahraničné. Naše vína ťahajú za kratší koniec. Napriek tomu, že sa mnohí snažíme, aby tomu tak nebolo. Za jedným príkladom poďte so mnou do východných Čiech, do mesta Pardubíce.

Tags: