XII. Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

Frankovka modra a Rača patria odmysliteľne k sebe už vyše dve storočia. Dozaista aj oveľa dlhšie. Veď podľa historických prameňov sa tu vinič hroznorodý pestovala už za starých Rimanov. Rača sa ako Villa Racha spomína v roku 1237 a jej vinohradnícky chotár siahal v stredoveku od hradného kopca a Karlovej Vsi až po Raču. Už privilégium kráľa Ondreja III. z trinásteho storočia, ktoré oslobodilo bratislavských vinohradníkov od platenia dane, spomína trojaké vinice: staré, obnovené a tie, čo majú založiť. Vý- znamným medzníkom bol rok 1767, kedy Mária Terézia uznala dekrétom červené víno, ktoré je dnes známe ako Račianska frankovka, za vhodné ako privilégovaný nápoj na cisársky stôl. V tomto roku umlynulo 300. rokov od narodenia tejto osvieteneckej panovníčky. S úctou si toto jubileum pripomenuli aj organizátori XII. Medzinárodného festivalu Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

 

-zš- foto autor

Tags: