Vienále Topoľčianky je súťažou vín, ktorá zaznamenala už svoj šiesty ročník, konaný pod záštitou vinárstva Château Topoľčianky. Charakterizuje ju nielen hodnotenie vín vyrobených z tradičných, najviac pestovaných odrôd v našich vinohradoch, ale predovšetkým dominantná dôvera. Dôvera vo vysokú profesionalitu dám, skúsených odborníčok, ktorým zverujú do rúk svoje vína slovenskí výrobcovia (a sú to prevažne muži), aby ich ohodnotili a určili víťaza. O dôvere svedčí aj každoročný nárast prihlásených vzoriek do súťaže.

-zš- foto autor

Tags: