Feministické hnutie už dávnejšie opadlo a ženy v Európe dnes majú podstatne viac práv (ale aj povinností), ako to bolo pred sto rokmi. A tak nie je prekvapením, že aj vo vinárskom svete, ktorý je žiaľ ešte stále verejnosťou vnímaný skôr ako svet mužov, pracuje množstvo schopných a kvalifikovaných žien. Enologičky, technologičky, kontrolórky kvality, inšpektorky, sommeliérky, majiteľky vinárstiev, obchodníčky i novinárky píšuce o víne – to je prierez profesií, ktoré dámy v oblasti vína zastávajú. Práve takéto dámy prijali pozvanie do Topoľčianskeho kaštieľa, kde sa 12. apríla t.r. uskutočnil VIII. ročník súťaže Vienále Topoľčianky. 

Katarína Furdíková,

Foto Z. Šuranská, Chateau Topoľčianky a Vinidi

Tags: