Úspešný producent vína je si vedomí, že vínna etiketa dotvára adjustáž fľaše a je prvým vizuálnym vnemom, s ktorým sa dostáva spotrebiteľ do kontaktu s vínom. Preto venuje veľkú pozornosť výtvarnému stvárneniu vínnej etikety, spÄşň

Tags: