V bojnickom podhradí „ de suburbanis Bainoz“ , ktoré sa spomína v listine zoborského opátstva z roku 1113, sa konal 22. apríla t.r. 17. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou – VINO BOJNICE 2017. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, opäť zaznamenal rekordný počet vzoriek a výrobcov ašpirujúcich na víťazstvo. Do tejto medzinárodnej súťaže vín (popri slovenských vínach mali zo zahraničných najväčšie zastúpenie vína z Českej republiky), sa prihlásilo vyše 1000 súťažných vzoriek. Vyžiadalo si to aj početnú zostavu degustátorov. V  dvadsiatich odborných komisiách vína hodnotilo 100 degustátorov, pod dohľadom prezidenta súťaže a odborného garanta Ing. Romana Janouška a JUDr. Igora Mancela, garanta za Národný salón vín SR.

-zš- Foto autor

Tags: