Fakulta záhradníctva a krajinného Inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre usporiadala 4. mája t.r. na pôde univerzity ôsmy ročník celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2016“. Cieľom výstavy, ktorá mala pôvodne edukačný zámer, je povýšiť ju na univerzitné odborné kultúrno-spoločenské podujatie. Účastníci verejnej prehliadky – konala sa 20. mája t.r. v priestoroch dekanátu FZKI SPU v Nitre, pri bohatom odbornom programe a odovzdávaní ocenení producentom víťazných vín – zhodne skonštatovali, že sa zámer podarilo splniť.

-zš- Foto Z. Šuranská 

Tags: