Členovia modranského vinohradníckeho a vinárskeho spolku Vincúr, organizátori prestížnej súťaže VITIS AUREA, ktorá v tomto roku zaznamenáva svoj 14. ročník, zvolili tentoraz pre dejisko podujatia kongresový hotel Majolika, nachádzajúci sa v centre vinohradníckeho mesta. Jeho názov nie je náhodný. Vychádza z pôvodnej funkcie pamiatkovo chránenej budovy „Starej keramiky“. Majitelia moderne vybaveného hotela si vážia odkazy predkov a návštevníkom, okrem komfortných služieb, ponúkajú aj prehliadku dobových strojov a zariadení na výrobu keramiky v múzeu, ktoré je jeho súčasťou. 

-zš- Foto autor

Tags: