Koncom mája sa v podzoborskej obci Kolíňany konal 3. ročník výstavy vín Zlatý vínny kalich kráľa sv. Štefana. Odborný garant súťaže Prof.  Fedor Malík sa na  úvod vyjadril, že v Kolíňanoch „našiel priateľov, cíti sa tu dobre a  tento kraj poskytuje veľmi slušné vína“. Myšlienka festivalu je založená na  tom, že sa na  jednom mieste hodnotia všetky vína, ktoré získali na výstavách v jednotlivých obciach podzoborského regiónu zlaté medaily.

Tags: