03. 01. 16

Dávno pestované odrody viniča – Chrupky

Aj keď Chrupky patria ešte aj v súčasnosti do nášho registrovaného sortimentu viniča, zaraďujeme ich medzi dávno pestované odrody, ktoré sú v kultúre už  po niekoľko storočí. Aj z tohto dôvodu tvoria veľkú skupinu foriem, ktoré sú považované buď za samostatné odrody, variety alebo mutácie. Často pod veľmi odlišnými synonymami figuruje tá istá odroda.

 

Tags:

01. 01. 16

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska očakávajú nové úlohy

Defilé najlepších
Do profesionálneho života slovenských vinohradníkov a vinárov vniesol minulý rok viacero zmien, ktorých účinnosť sa premieta do  nadchádzajúcich dní. O  krátku bilanciu uplynulého obdobia, ale aj o priblíženie úloh pripravených na úspešnú realizáciu, sme požiadali Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská
Foto Katarína Furdíková

Tags: