26. 02. 17

Rulandské šedé ocenené na Danubius Gastro 2017

Vinárstvo VINIDI v obci Báb, neďaleko Nitry, pestuje vinič na 50 hektároch vlastných vinohradov v katastri obce Báb, ktorá sa nachádza neďaleko Nitry. Vinohrady s južným a juhozápadným sklonom dávajú predpoklady na výrobu vín jedinečného charakteru a kvality. Orientácia vinohradov v smere sever – juh zabezpečuje výborný zdravotný stav hrozna vďaka ideálnej mikroklíme, ktorú zabezpečuje prevažujúce prúdenie vzduchu. Vinič je pestovaný na Malobábskej hore na hnedozemi a sprašovom podloží, ktoré sú bohaté na aktívny vápnik. Vďaka tejto kombinácii sa vína vyznačujú vysokým extraktom, mineralitou, sú pevné v štruktúre a majú mimoriadny vyzrievací potenciál. Výsledkom výnimočného terroiru, použitia najmodernejších technológií je množstvo ocenení, ktoré vinárstvo za svoju krátku históriu získalo. 

V týchto dňoch si odnáša Rulandské šedé polosladké, výber z hrozna ročníka 2015 cenu Danubius Gastro 2017. Porota ju udelila za jedinečný zážitok, eleganciu vône a chuti.

Tags:

24. 02. 17

Pinot noir 2016 v Ostrave

Vína z Jerezu nedorazila včas, a tak se místo duelu vin jaune vs. sherry alias „Není flór jako flor“ v salónku Sevilla Best Western Hotelu Vista, odehrálo v pořadí třetí klání kdysi nejrozšířenější modré odrůdy Království českého. Před 12 lety se šampiónem ostravských vínobuditelů stalo Rulandské modré 2002 výběr z hroznů Vladimíra Tetura z Velkých Bílovic, o pět let později pak Rulandské modré 2006 výběr z hroznů Vinných sklepů Kutná Hora.

MUDr. Martin Křistek

Tags:

19. 02. 17

Poškodenie viniča zimnými mrazmi

Z listov čitateľov

V príspevku odpovedáme na otázky čitateľov zaujímajúcich sa, či: Mohli tohtoročné zimné mrazy výrazne poškodiť porasty viniča a spôsobiť ekonomické škody. Je vinič hroznorodý voči zimným mrazom klesajúcim pod -20 °C ešte odolný?

Tibor Ruman

 

Tags:

14. 02. 17

O vinohradníckom poriadku pre Častú z roku 1720

V polovici 18. storočia pálfiovskí úradníci z Červeného Kameňa poznamenali, že v Častej majú vinohradníci priemerné vinice, v ktorých sa rodia obstojné a trvanlivé biele vína. Nevítaným návštevníkom častianskych (či v miestnom nárečí častovských) vinohradov na malokarpatských svahoch však bola lesná zver, ktorá na viniči spôsobovala veľké škody. Vinohradníci preto museli vinice bedlivo strážiť. Najmä na jar, kým nebol vinič priviazaný ku kolom, a potom na jeseň, kým hrozno nedozrelo a nezačala oberačka. Toľko krátka charakteristika častianskych vinohradov a vína z historických prameňov. 

Eva Benková, Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, Bratislava

Tags:

10. 02. 17

Autentické víno – možno ho vôbec vyrobiť?

Úvaha malovinára

Európa nie je ostrov Maurícius, ale v enológii sa správa podobne ako Dodo (Raphus cucullatus, Dront nelietavý). Tvári sa, že je stále všetko v poriadku, stačí len legislatívou presadiť správny kartel a k vyhynutiu nedôjde. A tak vo svete plochy vinohradov narastajú a v EÚ ich ubúda. 

Dušan Slugeň 

Tags:

20. 01. 17

Svetový kongres o viniči a víne v Brazílii – diskusia v sekciách „Vinohradníctvo“ a „Zdravie a bezpečnosť“

V brazílskom meste Bento Congalves sa pod hlavičkou Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) v dňoch 23. až 28. októbra 2016 konal svetový kongres o viniči a víne. V poradí už 39. ročník tohto podujatia bol venovaný ústrednej téme „Vinohradníctvo a vinárstvo – technologické pokroky prepojené na výzvy trhu“.

 Ľubica Vicenová 

Tags:

15. 01. 17

Antioxidačné vlastnosti odrodových vín – vybrané novošľachtence vs. staré odrody

Abstrakt

Víno je pozoruhodným zdrojom rôznych biologicky aktívnych látok. Farebné a antioxidačné vlastnosti vín podmieňujú rôzne faktory, z ktorých najdôležitejšie sú odroda viniča a technológia spracovania hrozna. Cieľom výskumu bolo porovnať antioxidačnú aktivitu jednotlivých vzoriek prírodných červených vín vyrobených z hrozna rôznych novošľachtencov, ako aj starších odrôd a zhodnotiť farebné vlastnosti, profil polyfenolov a ostatných antioxidantov vína. Najvyšší obsah antokyanínov, celkových fenolov aj špecifických polyfenolov bol zaznamenaný pri vínach vyrobených z odrôd Rosa a Torysa. Spomedzi ostatných analyzovaných odrôd je najvýznamnejším zdrojom antioxidantov víno odrody Rimava, najnižšie parametre dosiahlo víno odrody Nitria a Modrý Portugal. Analýzou hlavných komponentov sa zistila najvyššia podobnosť vzoriek vín novošľachtencov s materskou líniou odrôd použitých na ich vyšľachtenie (André vs. Frankovka modrá, Zweigeltrebe vs. Svätovavrinecké). Naproti tomu Rimava a Nitria – odrody z rovnakého rodičovského kríženia – vykazovali významne odlišné znaky. 

Tags:

13. 01. 17

Keď vinohrad opäť ožíva

Stretnutie s Ing. Mirkom Dudom na stráňach malokarpatských vinohradov ma napriek zime vtierajúcej sa až do kosti v mrazivom januárovom dni, nabíjalo pozitívnou energiou. Rozdával ju rodnému kraju oddaný vinohradník a vinár, s elánom a nadšením prezentujúci výsledky svojej práce. Náročnej práce, ktorú od myšlienky po jej zhmotnenie zrealizoval v podstate sám. Aj keď zdôrazňuje, že bez kolektívu spolupracovníkov by sa to určite nepodarilo. O všetkom hovoril profesionálne, bez reptania, s úsmevom a humorom jemu vlastným. Priznal sa aj k motivácii – túžbe zveľadiť krásny vínorodý kraj, obnoviť jeho príťažlivú malebnosť, ktorá sa ľudským pričinením rokmi vytratila a umožniť, aby spustnuté vinohrady opäť rodili zdravé strapce hrozna, zabezpečujúce sebestačnosť pri výrobe vína.

Zdenka Šuranská
Foto autor, V. Medlen

Tags:

12. 01. 17

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pokračuje v úlohách Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1. 3. 2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho (VÚP), v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC). NPPC-VUP pokračuje úlohách/projektoch a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov. Jednou z prevzatých úloh je Úloha odbornej pomoci v rámci kontraktu s MPRV SR.

Ing. Jana Lakatošová, PhD., Ing. Eva Máleková, Ing. Ervín Jankura, NPPC – Výskumný ústav potravinársky, Bratislava

Tags:

10. 01. 17

Orange wine: oranžový názov – zlatožltý vzhľad

Orange wine – pojem, ktorý sa čoraz viac a predovšetkým iniciatívou autentických vinárov, dostáva do povedomia konzumentov. Záujem o vysvetlenie tohto pojmu je preto pochopiteľný. Doslovný preklad skutočne znamená „oranžové víno“. Z hľadiska jednoznačného odlíšenia tohto segmentu a marketingu je to pojem správny. Ponímanie farby takého vína je však chybné. Farba nemá byť hnedá, ani oranžová. Víno má mať zlato-žltý vzhľad. Oranžový má byť pomaranč…

Tags: