05. 01. 19

V Rakúsku boli registrované nové odrody

Štyri nové odrody viniča sú odteraz v Rakúsku povolené na výrobu akostného vína (Qualitätswein). Zmena bola navrhnutá prostredníctvom kolektívnej dohody doplnením rakúskeho vinárskeho zákona. Tri z týchto odrôd sú novošľachtence odolné voči hubovým ochoreniam, známe ako PIWI odrody (PIWI: Pi = Pilz = huba; wi = widerstandsfähig = odolný). Sú veľmi vhodné na využitie v ekologickom a trvalo udržateľnom vinohradníctve.

Tags:

03. 01. 19

Zeolit vo vinohradníckej praxi – sezóna 2018

Lucius Annaeus Seneca je považovaný za jedného z najvýznamnejších rímskych filozofov z čias rímskeho cisárstva. Jeho literárna tvorba je popretkávaná životnými postojmi stoického filozofa, ktorý uprednostňuje jednoduchý, harmonický život v súlade s prírodou a vesmírom, ktorého sme súčasťou. Keďže si uvedomoval obmedzenosť našich rozumových daností, neúnavne zdôrazňoval význam vzdelávania pre dosiahnutie harmonického života.

Tags:

01. 01. 19

Projekt Interreg „Clim Víno“ – zameraný na ochranu životného prostredia

Celkovým cieľom programu Interreg v rámci jeho zamerania na cezhraničnú spoluprácu, je zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja v oblasti inovácií, znalosti ekonomiky, životného prostredia a prevencie pred nebezpečenstvom, ako aj prispieť k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencii v Európe. V súčasnosti sa v programe Interreg realizuje tiež projekt Interreg V-A AT-SK „Clim Víno“, v rámci cezhraničnej spolupráce Rakúska a Slovenska. O jeho cieľoch a význame pre naše vinohradníctvo a vinárstvo nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (hlavného slovenského garanta projektu), Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.

Tags: