07. 04. 14

SPRIEVODCA VÍNAMI SLOVENSKA

Nová knižná publikácia Vladimíra Hronského o slovenských vínach, vinároch, vinohradníctve, degustácii a kultúre vína v gastronómii

Odporúčaná maloobchodná cena publikácie je 14,95 €, formát 125 x 210 mm, flexi väzba, rozsah cca. 260 strán, viac ako 400 farebných fotografi í a 6 vinohradníckych máp

Objednávky: Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bojnická 10, P.O.BOX 70, 830 00 Bratislava e-mail: objednavky@slovart.sk, harnakova@slovart.sk, tel: + 421 2 4920 1821 – 4, Fax: + 421 2 4920 1899, www.slovart.sk

Tags:

05. 04. 14

Zlaté nožnice sú nielen ozdobou

Prestrihnúť fiktívnu pásku 15. ročníka Celoslovenskej súťaže o zlaté nožnice, je pre vinohradníkov udalosťou mimoriadneho významu. Navyše, ak tento akt požehná slnečná obloha a deň plný prebúdzajúcej sa prírody. Jarná nálada sa preniesla aj do správania účastníkov tohto, už dlhoročnými skúsenosťami vyprofilovaného podujatia. O to viac, že v dejisku súťaže, v areáli VVDP Karpaty Grinava, mala v ten deň jasnú prevahu mladá generácia. A nielen v kategórii junior. Dobrý signál pre naše ťažko skúšané vinohradníctvo a vinárstvo.

Zdenka Šuranská foto autor

Tags:

03. 04. 14

Slovensko-Ázijská obchodná komora – otvára trhy a spája krajiny

Kontakty so svetadielom, ktorý je svojou rozlohou i prudkým rastom životnej úrovne veľmi sľubným trhom aj pre našich producentov rôznych komodít, nie sú virtuálne. Prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) Jaroslav Melišek (obr. 1) uprednostňuje osobný kontakt, či už priamo návštevou krajín, v ktorých slnko vychádza skôr, alebo na domácej pôde – v priestoroch obchodnej komory. Ako zdôraznil pri nedávnej prezentácii našich výrobkov, otvárať trhy a spájať krajiny, odvetvia, uzatvárať partnerstvá, ale aj vytvárať cenné priateľstvá a získavať sympatie a podporu na korporatívnych a vládnych úrovniach, je úlohou a poslaním SACC. Tá sa stala za relatívne krátke obdobie spoľahlivým partnerom pre lokálne vládne, regionálne štruktúry, finančné trhy, popredné štátne korporácie, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

Zdenka Šuranská

Foto Branislav Mráz

Tags:

01. 04. 14

VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2014 – potvrdenie vynikajúcej kvality slovenských vín

XX.ročník tejto prestížnej súťaže vín, ktorá sa každoročne koná pod patronátom OIV, Medzinárodnej únie enológov a Únie enológov Francúzska, priniesol opäť veľký úspech pre slovenských vinárov: 16 zlatých a 34 strieborných „kovov“ pre naše vína, ktoré bodovali vo všetkých kategóriách.

Paríž – Madrid, marec 2014 Ing. Edita Ďurčová AIWS, foto autor

Tags:

31. 03. 14

Rojení chroustu a škodlivost pondrav v roce 2014

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) náleží mezi tradiční škůdce révy vinné. V roce 1972 v době rojení chroustů došlo k silnému napadení révy v okolí Sobraniec a místy v okresu Nové Zámky (lokalita Černík). 

Ing. František Muška, Ing. Antonín Muška, Antonín Muška ml., Anna Mušková, Brno

Přehled použité literatury je k  dispozici u autorů 

Tags:

29. 03. 14

Agra poisťovňa – v znamení inovačných trendov a flexibility

Zabezpečiť finančnú stabilitu poľnohospodárskeho podniku, ktorú často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia a následnými škodami, umožňuje poistenie v inštitúcii, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od pôdno-klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia. Už šesť rokov je v tejto oblasti aj povedomí vinohradníkov a ovocinárov na Slovensku úspešne zafixovaná Agra poisťovňa, s viac ako 65. ročnou tradíciou a skúsenosťami materskej inštitúcie, patriacej k najväčšej špecializovanej poisťovni v strednej Európe. O poskytovaných službách, ktoré každoročne obohacuje o novinky, sme sa rozprávali s riaditeľom jej organizačnej zložky na Slovensku Ing. Daliborom Bánom.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

27. 03. 14

Dobrí ľudia, domáce víno

V Európe nie je veľa krajín, ktoré som nenavštívil. Rumunsko, divte sa, k nim donedávna patrilo. Už to nie je pravda. S fajnkoštérmi z Budmeríc som pobudol tri dni v družobnom Nadlaku. Nie je to ďaleko a nie je to stopercentné Rumunsko. De iure áno, avšak de facto nie. Kedysi to bolo takmer čisté slovenské mesto. Ešte aj dnes tu žije takmer štyri tisíc našich krajanov, čo je takmer polovica obyvateľov tohto mesta so štyrmi kostolmi. Evanjelickým, katolíckym, grécko-katolíckym a pravoslávnym. Prevahu tu majú evanjelici, duchovní potomkovia Jána Kollára, ktorý tu istý čas v roku 1812 prebýval. Často vraj navštevoval hon Staré vinice a občas si chlipol i dolnozemského vína.

Modra – Nadlac, január 2014 Fedor Malík, foto autor

Tags:

25. 03. 14

Využitie vedľajších produktov z komplexnej technológie výroby vína

Strapina, matoliny, hroznové semená a kvasničné kaly sú vedľajšie produkty, ktoré vznikajú v prvej fáze výroby vína. Z týchto materiálov je možné komplexnou technológiou vyrobiť rozličné produkty , a preto ich nemožno považovať a označovať za odpad pri výrobe vína, ale za cenné zdroje vhodné na ďalšie spracovanie. Využitím vedľajších produktov pri výrobe vína sa zvyšuje zisk a efektívnosť výroby vína z ekonomického hľadiska. 

Prof. Ing. Štefan Poláček, CSc., Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra

Foto: archív

Tags:

22. 03. 14

Juvenále 2014 – „jenom pro mladé!“

Na tejto hodnotiacej výstave vín sa v Brne stretajú iba mladé vína a zároveň je jednou z prvých výstav nového ročníka. Aj v tomto roku sa s miestnymi vinármi popasovali aj tí naši – a celkom dôstojne.

Tags:

20. 03. 14

Znižovanie obsahu kyselín vo víne

Z listov čitateľov

Otázka čitateľa: Niektoré vína ročníka 2013 majú ešte aj v tomto období vysoký obsah kyselín. Medzi vinármi sa často hovorí o tzv. podvojnom odkysľovaní. Mohli by ste bližšie popísať princíp a postup pri takomto spôsobe odkysľovania a porovnať ho s inými možnosťami znižovania obsahu kyselín vo vínach ?

Ing Jozef Kováč, PhD., Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Ilustračné foto archív redakcie

Tags: