18. 03. 14

Manažment ochrany proti múčnatke viniča

Múčnatka viniča patrí medzi najvážnejšie choroby vo vinohrade. Za priaznivých klimatických podmienok a žiadnej alebo zanedbanej ochrane proti nej, môže zapríčiniť silné poškodenie listovej plochy, dreva a zníženie až úplnú stratu úrody. Napadnuté bobule zostávajú tvrdé, nedozreté, deštruktívnou činnosťou mycélia sa znehodnocuje šťava bobúľ. Následne aj víno, vyrobené z hrozna napadnutého múčnatkou, má plesňovú príchuť.

Ing. Peter Dráč

Tags:

17. 03. 14

Medzinárodný kongres OIV v Bukurešti – diskusia o ekonómii a legislatíve

V rumunskom hlavnom meste sa 2. – 7. júna 2013 konal svetový kongres OIV. Tento ročník podujatia bol venovaný viniču a vínu a ich prepojeniu na tradíciu a modernu („Vine and Wine between Tradition and Modernity“). Účastníci konferencie predniesli v štyroch sekciách najnovšie poznatky a trendy týkajúce sa viniča a vína. V sekcii venovanej ekonómii a legislatíve odznelo 27 prednášok a boli predstavené štyri posterové prezentácie. Keďže sa kongres konal v Rumunsku, množstvo príspevkov sa zameralo na problematiku rumunského vinohradníctva a vinárstva. Pozornosť sa však venovala aj rýchlo sa rozvíjajúcej Číne. Ďalej boli pertraktované témy týkajúce sa obalov, či už ide o použitie prírodných korkov a syntetických zátok alebo Bag-in-Box®. Nadväzujúc na minuloročný kongres, zdôrazňovala sa dôležitosť prihliadať na udržateľný rozvoj vo vinohradníctve i vinárstve.

LITERATÚRA

Zborník OIV Bucharest 2013 Katarína Ďurčanská,

foto zborník OIV

Tags:

15. 03. 14

Vinársky rok 2013 v Burgenlande – rok prekvapení

Burgenlandskí vinári museli v roku 2013 riešiť niekoľko spletitých problémov. Ich prvou výzvou bolo stanovenie optimálneho termínu zberu hrozna vzhľadom na požadovanú cukornatosť. Druhou výzvou boli poveternostné podmienky, charakteristické prudkými zmenami, ktoré sa postarali o veľmi rozmanitý vývoj vo viniciach. V dôsledku toho museli vinári rozlične pristupovať aj k starostlivosti o víno vo svojich pivniciach. Celkové množstvo úrody v Burgenlandských viniciach bolo síce len priemerné, no kvalita hrozna bola nadmieru uspokojivá a javí sa, že tento ročník bude veľmi ovocný a príjemný na konzumáciu. 

Spracované z materiálov Wein Burgenland

 

Tags:

15. 03. 14

Pripravme sa včas na ochranu viniča

Po mimoriadne „teplej“ zime nastupuje rýchlym tempom vegetačné obdobie ročníka 2014. V súčasnosti sa javí jeho nástup približne o 2-3 týždne skorší. Danú situáciu nedokážeme ovplyvniť, môžeme sa však na ňu vhodne pripraviť a adekvátne reagovať. Začiatkom marca, najneskôr od 12. týždňa, je aktuálne začať pozorovať meteorologické údaje a fenofázy viniča, na sprevádzkovanie počítačového programu prognózy a signalizácie chorôb viniča GALATI Vitis. Návod na používanie programu nájdete na http://www.galati.sk/doc/GALATI-vitis-navod.pdf.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

12. 03. 14

Dvacet procent medailí patří moravským a slovenským vinařům

V moldavském Kišiněvě se od 14. do 16. února konal již 23. ročník mezinárodní CHISINAU WINES & SPIRITS COMPETITION. Každoročně bývala úvodní soutěží roku pod patronátem OIV, letos jí prvenství přebrala o týden dříve pořádaní Berliner Wein Trophy.

Luboš Bárta, foto J&J Ostrožovič

Tags:

10. 03. 14

Historie vývoje ekologického vinohradnictví na jižní Moravě

II. část

Projekty ekologizace vinohradnictví

Významnou formou rozvoje ekologického vinohradnictví byla a je i realizace ekologicky zaměřených vinohradnických projektů. V letech 1994 – 1996 byl realizován první takto ekologicky zaměřený projekt „Biologizace vinohradnictví na území CHKO Pálava“. Za finanční podpory Světové Banky jej na ploše asi 600 ha vinic pod Pálavou realizovala společnost Biocont Laboratory. Do většiny vinic pod Pálavou byl introdukován dravý roztoč T. pyri, který zde nahradil chemické akaricidy, chemické insekticidy byly nahrazeny biopreparátem Biobit a k upřesnění řízení fungicidní ochrany byla pod Pálavou instalována první automatická meteostanice, napojená na počítačový software, signalizující rizika kalamitních infekčních tlaků plísně révy.

Ing. Milan Hluchý, PhD.

Foto autor

Tags:

07. 03. 14

Vliv termínu odlistění zóny hroznů na aromatickou zralost bobulí u Sauvignonu blanc

Typickou aromatickou strukturu odrůdy Sauvignon blanc je možné specifi kovat následujícími tóny: trávovité, angrešt, chřest, zelená paprika, rajčatový list, grapefruit, broskev, černý rybíz, plod mučenky. Na základě aromatické struktury vína je možné rozlišit „ovocný typ“ a „zelený typ“. Zelený typ je potom možné popsat jako trávovitý, chřest, zelená paprika, rajčatový list. Ovocný typ potom termíny broskev, angrešt, černý rybíz, grapefruit, plod mučenky. Tvorbu aromatických látek je možné ovlivnit již přímo ve vinici, zejména prostřednictvím manipulace se zálistky a listy v zóně hroznů. 

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Foto autor

Tags:

05. 03. 14

Moderné oporné konštrukcie do vinohradov

V súčasnom období prebieha pripomienkové konanie k novele stavebného zákona – zákona č. 50/1976 Zb. a jeho doterajších noviel. Naša spoločnosť je v rámci svojho predmetu činnosti zameraná na technickú podporu v ovocinárstve a vinohradníctve, pri ktorej je súčasťou zakladanie a reštrukturalizácia vinohradov, obnova a výsadba ovocných sadov. Na túto činnosť sme vyvinuli a vyrábame oporné konštrukcie pre intenzívne ovocné sady a vinohrady, zabezpečujeme tiež prvky na výstavbu konštrukcii na protiľadovcovú ochranu týchto výsadieb. 

Ing. Ján Knezovič, CSc., Polynova, s. r. o. Kvetoslavov

Tags:

03. 03. 14

Ampelografia Slovenska

Odborná monografia sústreďujúca nové poznatky o tradične pestovaných odrodách, perspektívnych – nedávno vyšľachtených odrodách i o odrodách podpníkového viniča.

Kniha je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole čitateľovi približuje systematiku čelade  Vitaceae Lindley, v druhej sa dozvie o dejinách ampelografie – popise viniča a odrôd. Tretia kapitola sumarizuje metódy, ktoré sa používajú pri hodnotení a popise odrôd viniča. Štvrtá kapitola je venovaná vinohradníckej rajonizácii. Podpníkový vinič opisuje piata kapitola. Najobsiahlejšia je posledná kapitola v ktorej sa ponúka podrobný popis registrovaných odrôd (52), odrôd v minulosti u nás pestovaných (20), novovyšľachtených odrôd (70) a odrôd z interšpecifického kríženia s menšími nárokmi na chemickú ochranu (39), všetky v členení na muštové biele, muštové modré a na stolové odrody. Texty sú doplnené tabuľkovými prehľadmi, schémami a 200 farebnými fotografiami.

Poslúži vinohradníkom, vinárom, záhradkárom, študentom odborných škôl, somelierom i priaznivcom vína. 

Možnosť objednania odbornej knihy Ampelografia Slovenska o odrodách stolového a muštového hrozna na stránke www.ampelografia.szm.sk alebo e-mailom ampelografia@szm.sk prípadne pospisilova.sk@gmail.com a na čísle tel.: 0910 300 897. Tvrdá väzba, rozsah 368 strán, cena 28 €, cena dobierkou 34 €.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., a kolektív. 

Tags:

01. 03. 14

Novela zákona prispievajúca k ochrane vinohradov

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy definuje pôdu ako nenahraditeľný prírodný zdroj s viacerými prirodzenými funkciami, hodnými ochrany najvyššieho stupňa. Deklaruje význam poľnohospodárskej pôdy ako základného prírodného zdroja a zložky životného prostredia, pričom zahŕňa aj jej ochranu pri inom, ako poľnohospodárskom využití. Odhliadnuc od strohých legislatívnych definícií, by si však každý z nás mal uvedomiť, že tak ako v súčasnosti, aj v budúcnosti zostaneme existenčne spätí s týmto prírodným zdrojom, ktorý nám zabezpečuje produkciu rastlín a následne potravín a ako súčasť životného prostredia s ekologickými funkciami, zachováva kvalitu nášho života. Realita, najmä v ostatnom období, predovšetkým v lukratívnych prímestských oblastiach, však prezentuje absenciu tohto povedomia. Dokumentujú to o.i. aj ľadom ležiace alebo zastavané plochy vinohradov, najmä v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Pozitívnym signálom je nedávno parlamentom schválená a prezidentom SR podpísaná novela zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Čo bude znamenať pre vinohradnícku a vinársku prax nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátkova, PhD.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: