Odrodu Malbec sme mali možnosť študovať v náučnej vinici starých odrôd viniča, ktorú zriadila spoločnosť Znovín Znojmo pri Moravskej pivničke v Šatove pri Znojme. Je to pravdepodobne jediné miesto bývalého Československa, kde sa táto vzácna a aj v súčasnosti, najmä pre zámorské vinohradníctvo významná odroda, nachádza. Na Slovensku ju nemáme ani v zbierke svetových odrôd. Preto sme vďační vedeniu Znovínu za možnosť poznať ju vo viničke, v ktorej sa vinárska verejnosť môže oboznámiť so starými odrodami, kedysi pestovanými aj u nás.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Foto autor

Tags: